Popolno kasko zavarovanje

Pri nas lahko sklenete različna kasko zavarovanja. V glavnem ločimo kasko zavarovanje in delne kasko kombinacije, ki jih sklepamo z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti.

Pri kasko zavarovanju lahko izbirate med tremi kasko paketi: Popolni, Splošni in Mini. Primerjavo najdete na strani Kasko zavarovanje.

Popolni kasko paket

V zelo veliki večini primerov sklepamo Popolni kasko, saj gre za obliko zavarovanja, ki ima vključene vse najpomembnejše nevarnosti, ki jih lahko zavarujemo pri avtomobilu. Med najpomembnejše sodijo: prometna nesreča, kraja, toča in vandalizem.

Zraven tega ima Popolni kasko paket pri zavarovalnici Tilia tudi dodatna kritja, ki jih običajno zavarujemo z delnim kaskom. To je zavarovanje stekel, ogledal, divjadi, svetlobnih teles in škodo na parkirišču. Če imate škodo po kateri od teh kombinacij, se vam vozilo popravi po delni kombinaciji, ki so brez odbitne franšize in brez vplivanja na bonus.

V kolikor vas zanima kasko zavarovanje in cena za zavarovanje avtomobila, si lahko naročite izračun za AO in kasko zavarovanje. Izpolnite obrazec in označite Popolni kasko.