Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Poznamo veliko različnih imen za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Imenujemo ga tudi obvezno, osnovno ali AO zavarovanje. Pri vsem skupaj gre za enako zavarovanje, ki je obvezno za vsa vozila, ki jih želimo uporabljati. Za zavarovanje voznika preverite stran zavarovanje voznika AO+

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti nas zavaruje pred škodo, ki jo lahko z uporabo avtomobila ali drugega vozila povzročimo drugim. AO krije materialno in nematerialno škodo in sicer do 1.050.000 za škodo na stvareh in do 5.240.000 za škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja.

Zavarovalne vsote so v skladu z Zakonom o obveznih zavarovanjih in so enake pri vseh zavarovalnicah.

Bonus pri AO

Prvo zavarovanje avtomobilske odgovornosti se sklene v 14. premijskem razredu, ki predstavlja 0% bonusa. Z vsakim letom, ko nimamo škode, pridobimo 5% bonusa oz. en PR.

V kolikor že imate vsaj 10% bonusa, PR12, lahko v določenihi primerih napredujete tudi za 10% bonusa ali dva razreda, kar vam naredi zavarovanje avtomobila še cenejše.

4 PR predstavlja 50% bonus. Zavarovalnice se med seboj razlikujejo po tem koliko premijskih razredov imajo. Nekatere imajo tudi PR3 s 55% bonusom, nekatere s 60% bonusom.

V primeru prijavljene škode iz avtomobilske odgovornosti izgubite tri premijske razrede, kar v večini primerov pomeni 15% bonusa. Tako boste v naslednjem letu plačali približno 15% več za zavarovanje avtomobila, kot ste plačali letos. Izguba bonusa oz. premijskih razredov se lahko med zavarovalnicami razlikuje.

Izpolnite izračun za avtomobilsko zavarovanje

Odkup prve škode

Pred izgubo bonusa se lahko zavarujete s sklenitvijo odkupa prve škode. V primeru škode v tem primeru ne izgubite bonusa in tudi v tem letu napredujete. Cena za odkup prve škode je odvisna od bonusa. Večini se priporoča, ko že ima vsaj 30% bonusa, saj je takrat cena ugodna.